Team Hàn Quốc vô địch Overwatch "phá hỏng" cúp trong ngày đăng quang

http://gamesao.vietnamnet.vn/esport/overwatch-team-han-quoc-pha-hong-cup-vo-dich-ngay-trong-khoanh-34402.html?fbclid=IwAR3PxQDA7-7fwBlB_mYEuO2lR-t2bb7StRhMKiPrOs2_RTXcUI-qUla_QmE

NVHAI