Liệu Trung Quốc có thể thống trị ngành công nghiệp Anime?

94
Anime - Manga

Một câu chuyện đã được nhắc đến từ lâu và nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực.

https://myanimelist.net/forum/?topicid=1739867 https://pixel.facebook.com/VnSharingPage/posts/907714426081195?__tn__=KH-R https://pixel.facebook.com/VnSharingPage/photos/a.336505173202126/908083709377600/?type=3&theater

NVHAI

BÌNH LUẬN