Dự luật an ninh mạng Việt Nam chính thức được thông qua

106
Website - Mạng xã hội

Sau rất nhiều tranh luận, cuối cùng dự luật an ninh mạng đã được thông qua. Bắt đầu từ 1/1/2019, sẽ có rất nhiều thay đổi về cách sử dụng mạng xã hội, công cụ tìm kiếm của người dân Việt Nam

NVHAI

Armin Vans
NVHAI
Hentai is life

BÌNH LUẬN