Dropkick on my Devil thông báo có season 2!

57
Anime - Manga

Một tin cực kỳ vui sau thành công bất nhờ của bộ Anime Yuri hài hước này

https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-01-20/dropkick-on-my-devil-comedy-tv-anime-gets-2nd-season/.142328

NVHAI

Armin Vans
NVHAI
Hentai is life

BÌNH LUẬN