Dragon ball FighterZ dời lịch ra mắt trong năm nay

https://www.animenewsnetwork.com/news/2018-06-12/dragon-ball-fighterz-gets-switch-release-this-year/.132817

NVHAI