Diễn viên Dropkick on my Devil: Anime cần được bán 500 hộp nữa để có season 2

21
Anime - Manga

Bạn có muốn Dropkick on my Devil có season 2 không?

https://www.animenewsnetwork.com/daily-briefs/2018-11-13/dropkick-on-my-devil-staff-anime-needs-to-sell-500-more-boxes-for-2nd-season/.139400

NVHAI

BÌNH LUẬN