Overwatch tiếp tục là chủ đề khiêu dâm

http://www.vietgiaitri.com/game/game-online/201608/overwatch-tiep-tuc-tro-thanh-nan-nhan-cua-tin-dogame-khieu-dam-2584731/ http://game8.vn/tin-moi/blizzard-quyet-kho-mau-tieu-diet-phim-khieu-dam-lay-tu-hinh-anh-nhan-vat-game-overwatch-40771

NVHAI