Facebook bị tố tiết lộ thông tin người dùng

27
Website - Mạng xã hội

Bóng dáng Yahoo! năm xưa đang tái hiện?

http: //vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/media/toan-canh-khung-hoang-facebook-lam-lo-du-lieu-nguoi-dung-440791.html

NVHAI

Armin Vans
NVHAI
Hentai is life

BÌNH LUẬN