7 Eleven Nhật Bản ngưng bán hentai từ tháng 8/2019

109
Anime - Manga

Quyết định dành cho phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài

https://www.oneangrygamer.net/2019/01/7-eleven-other-stores-to-stop-selling-hentai-in-japan-by-august-2019-due-to-foreigners-kids/75600/?fbclid=IwAR2BzoLxxN1RwKs8t1F7bWuPYX0sy8RRFhLNNiB3jDEkV5tMcEXonCYHFW0 https://twitter.com/roninworks/status/1087387900843515904

NVHAI

Armin Vans
NVHAI
Hentai is life

BÌNH LUẬN